donderdag 16 december 2010

Dwars liggen om recht door zee te gaan...

Ruim elf jaar geleden maakte ik de stap uit het actieve onderwijs naar het onderwijs advieswerk. Buck Buys van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening zag in mij de aanvulling op zijn ICT team. Zo raakte ik betrokken bij de implementatie van de eerste computernetwerken in het Rotterdamse basisonderwijs.
Het waren prachtige jaren! De gemeente Rotterdam stelde voor elke schoollocatie een geldbedrag beschikbaar waarvoor de school een netwerk aan kon schaffen.
Niet zelden was de implementatie van een computernetwerk de aanleiding voor een herbezinning op de inrichting van de schoolorganisatie. En hoewel elk verandering de natuurlijke reactie van weerstand oproept waren er veel enthousiaste leerkrachten en managers die de kansen zagen en grepen. (..en… er zijn heel veel prachtige mensen in Rotterdam!)

In die tijd lag de focus van onderwijsmensen nog heel erg op de T bij ICT. Het ging eigenlijk altijd over Technologie. ICT Coördinatoren coördineerden de techniek. Er werden beleidsplannen geschreven die voor een belangrijk deel beschreven hoe de schoolorganisatie, de leerkrachten, de leerlingen en alle anderen zich moesten voegen naar de techniek: in welke map werden de documenten op de server bewaard en wie had welke rechten van de ICT beheerder gekregen om dat te doen?
Die beleidsplannen werden een soort van landvast!
Het systeem kon best aardig omgaan met Informatie. Eigenlijk kon iedereen redelijk zelfstandig naar informatie zoeken mbv het systeem. De enige aanpassing die er moest worden gedaan was het de virusscan, de firewall en het filter die moesten worden geplaatst. Er waren namelijk bedreigingen voor het systeem als men maar zo ongecontroleerd het wereld wijde web op gingen…

Maar nu we vrijuit willen communiceren zeggen de systeembeheerders: “Liever niet!” en ze bedoelen “Mag niet!” MSN veroorzaakt alleen maar ellende, Youtube dient geen enkel onderwijskundig doel en het systeem wordt er traag van… Als je al die documenten ‘in the cloud’ plaatst zijn ze veel vatbaarder voor misbruik. Zet ze gewoon op onze eigen server, dan kunnen wij die blijven beheren.
Het frisse vernieuwende dat in die tijd aan ICT kleefde is nu veel meer een gevoel van behoudzucht en voorzichtigheid geworden. Dieter Möckelmann stelde onlangs voor om de T te laten staan voor TRANSITIE en ik ben het daar van harte mee eens. Als je n.a.v. INFORMATIE met elkaar gaat COMMUNICEREN dan moet er toch iets structureel gaan veranderen = TRANSITIE.

En wat dat beleid betreft:
Huub van der Lubbe is een van mijn helden. Beluister zijn prachtige ‘Recht door zee’ eens. Het is een prachtig verhaal in een paar coupletten. Zijn zinnen zijn indrukwekkend mooi gevonden. Ik zing ze vaak als ik weer mag werken.
We waren nergens bang voor en wilden recht door zee
We doken in de boeken over 's werelds wel en wee
Over het reilen van de aarde, het zeilen van de mens
Langs klippen en gevaren tot aan de grenzen van de wens
Over wie die heeft getrokken en hoe scheef dat is gedaan
En hoe dwars je moet gaan liggen om recht door zee te gaan

Geen opmerkingen:

Een reactie posten